• Geen weekendtoeslag
  • Ervaren instructeurs
  • 7 dagen per week vliegen
  • Leuk als cadeau

6 tips voor het behalen van uw vliegbrevet

U heeft inmiddels de beslissing gemaakt om vlieglessen te volgen om zodoende uw vliegbrevet te behalen. Omdat de kosten van een vliegbrevet vaak boven de €10.000 uitstijgen is het de kunst om zo efficiënt mogelijk de vliegopleiding te doorlopen. Hierbij enkele nuttige tips:

1. “Chair-flying” cq. “droog-vliegen”

Vliegen draait om het volgen en uitvoeren van procedures. Deze procedures gaan soms per checklist en soms dient u deze uit uw hoofd te kennen.
Deze procedures zijn een kwestie van herhalen. Ga als volgt te werk:
Ga zitten, het liefst voor een poster van de cockpit.
Doorloop nu de gehele vlucht of slechts een deel ervan.
Werk checklists af en verricht de vereiste handelingen om de vlucht uit te voeren zoals het is voorgeschreven.
Als u dit maar vaak genoeg doet dan ‘gaat het erin zitten’. Door deze procedures en checklists vaak doorlopen te hebben zal u tijdens de vliegles meer rust ervaren.

2. Maak tijd vrij en vlieg zo vaak mogelijk

Het behalen van een vliegbrevet is een flinke tijdsinvestering, zowel het theoretische als het praktijk-gedeelte. Neem hier dus tijd voor uit en, belangrijk, vlieg zo vaak mogelijk. Het beste is om dagelijks te vliegen. Periodes langer dan twee weken tussen de lessen zijn niet bevorderlijk voor de progressie.

3. Theorie voltooien aan het begin van de praktijkopleiding

Het beste is om de PPL / LAPL – theorie voor het begin van grofweg de tiende vliegles voltooid te hebben. Dit wil zeggen dat u de vakken voltooid heb middels examens bij het CBR. Het kan geen kwaad al enkele uren aan vlieglessen te hebben gehad, zo snapt u de theorie beter. Echter is het dus af te raden om na het praktijk-gedeelte pas te starten met de theorie.

4. Kom ruim van te voren

Kom voor de aanvang van de vliegles al naar het vliegveld, liefst minimaal een halfuur van te voren. Zodra u eenmaal de instructeur hebt ontmoet gaat alles in sneltreinvaart en kan goede voorbereiding geen kwaad.
Dit stelt u in staat alles voor uzelf in rust op een rijtje te zetten. Zo kunt u kijken naar het baangebruik, het weer en de ontwikkeling van het weer.

5. Samen leren en doen met een vliegmaatje

Dit is een lastiger punt om direct toe te passen, maar een vliegopleiding volgen samen met een kennis of vriend is slim. U kunt ook bij uw vliegschool informeren of er leerlingen zijn die hetzelfde traject als u aan het afleggen zijn.
Zodoende kunt u ervaringen uitwisselen met uw vliegmaatje en hem of haar ook vragen stellen. Ook met het leren van de theorie en chair-flying is een vliegmaatje aan te raden.

6. Flight Simulator op de PC

Een discutabel punt, desalniettemin noemenswaardig: het oefenen met Flight Simulator op de computer.
Er kleven voor-en nadelen aan het gebruik van een vluchtsimulator. Critici vinden flight simulators onrealistisch en zouden contraproductief werken. Liefhebbers spreken dit tegen en vinden dat bij de juiste instellingen en voorwaarden een vluchtsimulator juist dicht bij de realiteit komt en dat het geschikt is voor het verbeteren van vaardigheden.
Dit punt kan overigens goed gecombineerd worden met het eerste punt, chair-flying.